Van bodem Noorderhaven naar Franeker

Franeker-Draaisma 1978